آخرین قیمت نایلون عریض و کشاورزی 5 لایه شرکت نوآوران کیهان پلاستیک پارسام
قیمت فیلم نایلون 5 لایه عرض 6 متر
برندشرح/طول/ضخامتگریددرصد Anti uvسایر افزودنی هاقیمت کیلوگرمضمانت(ماه)
فیلم 5 لایه عرض 6 مترَ+A5پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus595/000 ریال20
فیلم 5 لایه عرض 6 مترَ+A10پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus850/000 ریال36
فیلم 5 لایه عرض 6 متر + آنتی فاگَ+A5پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus147/000 ریال20
فیلم 5 لایه عرض 6 متر + آنتی فاگَ+A10پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus938/000 ریال36
قیمت فیلم نایلون 5 لایه عرض 8 متر
برندشرح/طول/ضخامتگریددرصد Anti uvسایر افزودنی هاقیمت کیلوگرمضمانت(ماه)
فیلم 5 لایه عرض 8 مترَ+A5پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus595/000 ریال20
فیلم 5 لایه عرض 8 مترَ+A10پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus850/000 ریال36
فیلم 5 لایه عرض 8 متر + آنتی فاگَ+A5پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus147/000 ریال20
فیلم 5 لایه عرض 8 متر + آنتی فاگَ+A10پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus938/000 ریال36
قیمت فیلم نایلون 5 لایه عرض 10 متر
برندشرح/طول/ضخامتگریددرصد Anti uvسایر افزودنی هاقیمت کیلوگرمضمانت(ماه)
فیلم 5 لایه عرض 10 مترَ+A5پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus610/000 ریال20
فیلم 5 لایه عرض 10 مترَ+A10پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus855/000 ریال36
فیلم 5 لایه عرض 10 متر + آنتی فاگَ+A5پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus698/000 ریال20
فیلم 5 لایه عرض 10 متر + آنتی فاگَ+A10پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus934/000 ریال36
قیمت فیلم نایلون 5 لایه عرض 12 متر
برندشرح/طول/ضخامتگریددرصد Anti uvسایر افزودنی هاقیمت کیلوگرمضمانت(ماه)
فیلم 5 لایه عرض 12 مترَ+A5پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus635/000 ریال20
فیلم 5 لایه عرض 12 مترَ+A10پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus880/000 ریال36
فیلم 5 لایه عرض 12 متر + آنتی فاگَ+A5پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus723/000 ریال20
فیلم 5 لایه عرض 12 متر + آنتی فاگَ+A10پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus968/000 ریال36
قیمت فیلم نایلون 5 لایه عرض 14 متر
برندشرح/طول/ضخامتگریددرصد Anti uvسایر افزودنی هاقیمت کیلوگرمضمانت(ماه)
فیلم 5 لایه عرض 14 مترَ+A5پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus660/000 ریال20
فیلم 5 لایه عرض 14 مترَ+A10پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus900/000 ریال36
فیلم 5 لایه عرض 14 متر + آنتی فاگَ+A5پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus748/000 ریال20
فیلم 5 لایه عرض 14 متر + آنتی فاگَ+A10پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus988/000 ریال36
قیمت فیلم نایلون 5 لایه عرض 16 متر
برندشرح/طول/ضخامتگریددرصد Anti uvسایر افزودنی هاقیمت کیلوگرمضمانت(ماه)
فیلم 5 لایه عرض 16 مترَ+A5پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus715/000 ریال16
فیلم 5 لایه عرض 16 مترَ+A10پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus935/000 ریال24
فیلم 5 لایه عرض 16 متر + آنتی فاگَ+A5پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus803/000 ریال16
فیلم 5 لایه عرض 16 متر + آنتی فاگَ+A10پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus1/023/000 ریال24
قیمت فیلم نایلون 5 لایه عرض 18 متر
برندشرح/طول/ضخامتگریددرصد Anti uvسایر افزودنی هاقیمت کیلوگرمضمانت(ماه)
فیلم 5 لایه عرض 18 مترَ+A5پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus1/010/000 ریال16
فیلم 5 لایه عرض 18 مترَ+A10پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus1/150/000 ریال24
فیلم 5 لایه عرض 18 متر + آنتی فاگَ+A5پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus1/090/000 ریال16
فیلم 5 لایه عرض 18 متر + آنتی فاگَ+A10پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus1/238/000 ریال24
قیمت های روز نایلون های کشاورزی و گلخانه ای جدول قیمت نایلون های عریض کشاورزی و گلخانه‌ای با تمام مشخصات همچون گرید ها، طول و ضخامت، درصد افزودنی همراه با ضمانت نامه مشخص شده در جدول قیمت‌ها؛ تمامی نرخ قیمت های نایلون های عریض به روز بوده و برحسب کیلو گرم است. جهت کسب اطلاعات بیشتر باما تماس بگیرید.
برندشرح/طول/ضخامتگریددرصد Anti uvسایر افزودنی هاقیمت کیلوگرمضمانت(ماه)

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*