آخرین قیمت نایلون عریض و کشاورزی 5 لایه شرکت نوآوران کیهان پلاستیک پارسام
قیمت فیلم نایلون 5 لایه عرض 8 متر
برند شرح/طول/ضخامت گرید درصد Anti uv سایر افزودنی ها قیمت کیلوگرم ضمانت(ماه)
فیلم 5 لایه عرض 8 متر َ+A 5 پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus 600/000 ریال 20
فیلم 5 لایه عرض 8 متر َ+A 10 پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus 732/200 ریال 36
فیلم 5 لایه عرض 8 متر + آنتی فاگ َ+A 5 پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus 690/000 ریال 20
فیلم 5 لایه عرض 8 متر + آنتی فاگ َ+A 10 پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus 820/000 ریال 36
قیمت فیلم نایلون 5 لایه عرض 10 متر
برند شرح/طول/ضخامت گرید درصد Anti uv سایر افزودنی ها قیمت کیلوگرم ضمانت(ماه)
فیلم 5 لایه عرض 10 متر َ+A 5 پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus 61/000 ریال 20
فیلم 5 لایه عرض 10 متر َ+A 10 پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus 74/000 ریال 36
فیلم 5 لایه عرض 10 متر + آنتی فاگ َ+A 5 پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus 700/000 ریال 20
فیلم 5 لایه عرض 10 متر + آنتی فاگ َ+A 10 پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus 828/000 ریال 36
قیمت فیلم نایلون 5 لایه عرض 12 متر
برند شرح/طول/ضخامت گرید درصد Anti uv سایر افزودنی ها قیمت کیلوگرم ضمانت(ماه)
فیلم 5 لایه عرض 12 متر َ+A 5 پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus 625/000 ریال 20
فیلم 5 لایه عرض 12 متر َ+A 10 پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus 755/000 ریال 36
فیلم 5 لایه عرض 12 متر + آنتی فاگ َ+A 5 پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus 715/000 ریال 20
فیلم 5 لایه عرض 12 متر + آنتی فاگ َ+A 10 پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus 843/000 ریال 36
قیمت فیلم نایلون 5 لایه عرض 14 متر
برند شرح/طول/ضخامت گرید درصد Anti uv سایر افزودنی ها قیمت کیلوگرم ضمانت(ماه)
فیلم 5 لایه عرض 14 متر َ+A 5 پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus 645/000 ریال 20
فیلم 5 لایه عرض 14 متر َ+A 10 پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus 775/000 ریال 36
فیلم 5 لایه عرض 14 متر + آنتی فاگ َ+A 5 پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus 740/000 ریال 20
فیلم 5 لایه عرض 14 متر + آنتی فاگ َ+A 10 پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus 870/000 ریال 36
قیمت فیلم نایلون 5 لایه عرض 16 متر
برند شرح/طول/ضخامت گرید درصد Anti uv سایر افزودنی ها قیمت کیلوگرم ضمانت(ماه)
فیلم 5 لایه عرض 16 متر َ+A 5 پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus 690/000 ریال 16
فیلم 5 لایه عرض 16 متر َ+A 10 پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus 810/000 ریال 24
فیلم 5 لایه عرض 16 متر + آنتی فاگ َ+A 5 پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus 770/000 ریال 16
فیلم 5 لایه عرض 16 متر + آنتی فاگ َ+A 10 پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus 940/000 ریال 24
قیمت فیلم نایلون 5 لایه عرض 18 متر
برند شرح/طول/ضخامت گرید درصد Anti uv سایر افزودنی ها قیمت کیلوگرم ضمانت(ماه)
فیلم 5 لایه عرض 18 متر َ+A 5 پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus 990/000 ریال 16
فیلم 5 لایه عرض 18 متر َ+A 10 پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus 1/090/000 ریال 24
فیلم 5 لایه عرض 18 متر + آنتی فاگ َ+A 5 پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus 1/090/000 ریال 16
فیلم 5 لایه عرض 18 متر + آنتی فاگ َ+A 10 پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus 1/200/000 ریال 24

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*