۵ تا ۸ بهمن ماه منتظر حضور گرم شما در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی مشهد هستیم. سالن عطار- غرفه ۲۵/۱ - ساعت بازدید: ۱۱ تا ۱۸