سمینار آموزشی و پرسش و پاسخ تخصصی در حوزه گلخانه و کشاورزی به میزبانی کیهان پلاستیک و با حضور پرافتخار آقای مهندس شیخ سفلی در نماشگاه بین المللی آیفارم

زمان: 21 تا 24 شهریور 1401 – ساعت 10 صبح الی 17 عصر

مکان: نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب – سالن A5 غرفه C3