خرید و قیمت نایلون گلخانه
دریافت فایل مشخصات فنی
☎️ شماره‌های تماس:‌
۰۲۱-۵۶۲۳۰۴۱۳‌
۰۹۱۰۵۹۹۱۴۸۳

 


یکی از ملزومات اصلی برای راه‌اندازی یک گلخانه مناسب نایلون گلخانه (پلاستیک گلخانه) است. از آنجایی که گلخانه به عنوان محیطی مناسب، برای تولید گیاهان، در خارج از فصل رشد است، از اهمیت زیادی نیز برخوردار است. می‌توان با تهیه نایلون گلخانه مناسب شرایطی ایده‌آلی را برای رشد محصولات فراهم کرد. پوشش گلخانه مناسب یکی از الزامات مهم برای داشتن یک گلخانه است.  امروزه خرید نایلون گلخانه در بین کشاورزان و گلخانه‌داران از اهمیت زیادی برخوردار است ولی قیمت نایلون گلخانه به عوامل زیادی بستگی دارد و تغییر این عوامل سبب ثابت نبودن نرخ قیمت این محصول است. در ادامه به همه این عوامل و ویژگی پلاستیک گلخانه می‌پردازیم.

قیمت روز نایلون گلخانه

قیمت روز نایلون گلخانه (کیهان پلاستیک)

برندشرح/طول/ضخامتگریددرصد Anti uvسایر افزودنی هاقیمت کیلوگرمضمانت (ماه)
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۶ مترَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۷۳۳/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۶ مترَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۸۲۵/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۶ متر + آنتی فاگَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۸۲۱/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۶ متر + آنتی فاگَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۹۱۳/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۸مترَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۷۳۳/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض۸مترَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۸۲۵/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض۸متر + آنتی فاگَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۸۲۱/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکفیلم ۵ لایه عرض ۸متر + آنتی فاگَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۹۱۳/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۱۰ مترَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۷۳۸/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۱۰ مترَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۸۳۰/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۱۰ متر + آنتی فاگَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۸۲۶/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۱۰ متر + آنتی فاگَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۹۱۸/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۱۲ مترَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۷۵۰/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۱۲ مترَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۸۴۰/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۱۲ متر + آنتی فاگَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۸۳۸/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۱۲ متر + آنتی فاگَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۹۲۸/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۱۴ مترَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۷۷۰/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۱۴ مترَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۸۶۰/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۱۴ متر + آنتی فاگَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۸۵۸/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۱۴ متر + آنتی فاگَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۹۴۸/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۱۶ مترَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۱/۰۵۰/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۱۶ مترَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۱/۱۵۰/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۱۶ متر + آنتی فاگَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۱/۱۳۸/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکفیلم ۵ لایه عرض ۱۶ متر + آنتی فاگَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۱/۲۳۸/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۱۸ مترَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۱/۱۷۰/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۱۸مترَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۱/۳۰۰/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۱۸ متر + آنتی فاگَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۱/۲۵۸/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۱۸ متر + آنتی فاگَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۱/۳۸۸/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۲۰مترَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virusتماس بگیرید.۲۰
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۲۰مترَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virusتماس بگیرید.۳۶
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۲۰ متر + آنتی فاگَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virusتماس بگیرید.۲۰
کیهان پلاستیکنایلون گلخانه ۵ لایه عرض ۲۰ متر + آنتی فاگَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virusتماس بگیرید.۳۶
کیهان پلاستیکفیلم 2 پوش عرض زیر 6 مترَ+A3پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۶۴۵/۰۰۰ ریال___
کیهان پلاستیکفیلم 2 پوش عرض زیر 6 متر+ آنتی فاگَ+A3پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۷۳۳/۰۰۰ ریال___

 قیمت روز نایلون گلخانه به علت تغییر نوسنات شدید قیمت مواد اولیه دائما در حال تغییر است. با این که جدول لیست قیمت نایلون گلخانه را در همین صفحه برای شما، به اشتراک گذاشتیم اما ممکن است تغییرات کوچکی را داشته باشیم. نایلون گلخانه قیمت های متفاوتی دارند، علت این تفاوت این است که، کارخانه‌داران با مشخصات گوناگونی به صورت پیش فرض، پلاستیک مناسب برای گلخانه تولید می‌کنند، همچنین با توجه به معیار مشتری می‌تواند، نایلون‌های عریض گلخانه‌ای سفارشی باشد. همچنین عوامل زیاد دیگری هم در تغییر قیمت پلاستیک گلخانه باعث متفاوت بودن قیمت‌ها و تغییر زیاد آن‌ها شده است. بدیهی است قیمت نایلون ضخیم گلخانه به مراتب گران تر از نایلون‌هایی با ضخامت کم است. همچنین نایلون گلخانه یووی دار، از نایلون بدون افزودنی یووی، قیمت بیشتری دارد. جهت اطلاع دقیق از قیمت نایلون مخصوص گلخانه با شماره های قید شده در سایت تماس حاصل فرمایید.

نایلون گلخانه ارزان نخرید!

مسئله مهم در رابطه با اصلی‌ترین روش‌های کاهش هزینه، استفاده از مواد اولیه درجه 2 و 3 است. به عبارتی دیگر مواد اولیه بازیافتی است، ولی هر کاهشی بودن قیمت هر کیلو پلاستیک گلخانه یا هر نایلون کشاورزی دیگر، بی دلیل نیست، تنها ضرر آن، باعث می شود که نایلون ها کمی بوی نامطبوع بگیرند و همچنین  رنگ آن‌ها کمی تیره و کدر شود. همچنین مقاومت نایلون گلخانه،  نیز کاهش پیدا می‌کند و آن کیفیت مطلوبی که مشتریان عزیز توقع دارند را دیگر ندارد. عواملی که در قیمت گذاری سفارش پلاستیک گلخانه تاثیر مستقیمی دارند.

عوامل تاثیر گذار در قیمت پلاستیک گلخانه

 

قیمت پلاستیک گلخانه دیجی کالا

 

 • نوع سفارش شما متناسب با پوشش مناسب پلاستیک گلخانه خود.
 • افزودنی که قرار است به پلاستیک گلخانه اضافه شود به همراه میزان درصد افزودنی
 • استفاده از مواد اولیه درجه 1 یا 2  در نایلون گلخانه
 • تاریخ روز مواد اولیه پتروشیمی
 • رنگ بندی های نایلون گلخانه
 • ابعاد نایلون گلخانه
 •  هیچ محدودیتی در طیف رنگ‌بندی وجود ندارد، اما می توانید در هر طیف رنگ‌بندی که می خواهید، نایلون گلخانه خود را سفارش دهید. برای رنگی کردن نایلون، از افزودنی مستربچ رنگی استفاده می‌شود که به میزان کمی، باعث افزایش قیمت نایلون گلخانه خواهد شد. سفارش پلاستیک گلخانه به صورت رنگی تا حدودی به دفع اشعه های مضر خورشید تاثیرگذار است؛ رنگ های رایج فیلم‎‌های گلخانه‌ای شفاف، مشکی، سبز و زرد هستند.

تاثیر نوسانات قیمت مواد اولیه بر نایلون گلخانه

خرید نایلون گلخانه

قیمت روز نایلون گلخانه به دلیل نوسانات قیمت مواد اولیه در بورس کالا دائما در حال تغییر است، یعنی قیمت‌های مواد اولیه مثل پلی اتیلن سبک خطی، سبک فیلم، و… که در ساخت نایلون گلخانه، نقش داشته اند و در قیمت هر کیلو پلاستیک گلخانه تاثیر به سزایی گذاشته اند. حالا سوال این جا است که چطوری در قیمت هر کیلو نایلون گلخانه این مسئله تاثیر می‌گذارد؟

زمانی که نوسنات شدید قیمت‌های مواد اولیه را در بورس کالا شاهد هستیم، می‌بینیم که، قیمت‌ها یک هفته، کاهشی است و یک هفته افزایشی است. بعضی وقت‌ها در روز کاهشی و افزایشی بودن قیمت‌ها را به صورت چندین بار شاهد بودیم. همین امر باعث شده است، قیمت هر کیلو پلاستیک گلخانه‌ هم همیشه در حال افزایش یا کاهش باشد. به همین علت است که قیمت‌هایی که در سایت مشاهده می‌کنید کمی اختلاف خواهد داشت. لطفا برای دریافت قیمت‌های دقیق تر و به روز با ما تماس بگیرید.

تاثیر  مواد اولیه درجه 2 و بازیافتی بر قیمت هر کیلو نایلون گلخانه

کیهان پلاستیک به هیچ عنوان از مواد بازیافتی و درجه 2 از تولید نایلون های گلخانه‌‌ای خود استفاده نمی‌کند و همچنین به شما هم توصیه می‌کنیم که کیفیت نایلون‌های گلخانه خود را با این موارد گفته شده، که در تاثیر کاهش قیمت نادرست، از تولید نایلون گلخانه‌ای باعث می‌شود، استفاده نکنید. حتما قبل سفارش به کیفیت، طول و عمر ماندگاری نایلون گلخانه خود توجه داشته باشید. استفاده از نایلون گلخانه دست دوم باعث می‌شود مدت زمان کم تری از آن استفاده کنید. پیشنهاد ما به شما استفاده از نایلون درجه یک و نو است. 

خرید نایلون گلخانه

خرید نایلون گلخانه

خرید نایلون گلخانه از کیهان پلاستیک در ابعاد و اندازه های مختلف، رنگ بندی، افزودنی‌های درجه یک در یک بسته بندی های خاص آماده تحویل است. نایلون های گلخانه‌ای شرکت کیهان پلاستک دارای یک سری از ویژگی‌ها و مشخصات است، همچنین یک سری، وجه‌تمایز نسبت به سایر تولید کننده ها دارد. خوب است که قبل از خرید پلاستیک گلخانه نگاهی به مشخصات و ویژگی‌های زیر بی‌‌اندازیم:

انواع نایلون (پلاستیک) گلخانه

پلاستیک‌های گلخانه‌ بر مبنای نوع پلاستیک مورد استفاده در تولید آن‌ها، در چهار گروه دسته‌بندی می‌شوند. عمر مفید همه این نایلون‌ها تقریبا بین دو تا سه سال است. البته طول عمر نایلون های گلخانه‌ای به شرایط آب و هوایی منطقه و محل احداث گلخانه بستگی دارد. این چهار دسته عبارتند از:

پلاستیک پلی‌اتیلن گلخانه: این نوع نایلون گلخانه‌ از جنس پلی‌اتیلن تولید می‌شود. این نوع نایلون‌ها در در ابعاد مختلفی تولید می‌شوند و برای مصارف صنعتی و شخصی قابل استفاده هستند. دوام این نوع نایلون‌ها در صورتی که به خوبی نگهداری شوند، بین یک تا دو سال است.

پلاستیک کوپلیمر گلخانه: این نایلون‌ها دوام، ماندگاری و طول عمر بیشتری در مقایسه با نایلون‌های پلی‌اتیلنی گلخانه دارند. به گونه‌ای که حداقل عمر مفید آن‌ها سه سال است. البته مدل‌های گران‌تری از نایلون‌های کوپلیمری وجود دارد که مشابه شیشه عمل می‌کنند، ولی استفاده از آن‌ها برای پوشش گلخانه چندان مرسوم نیست. اما یک گزینه جایگزین به عنوان یکی از انتخاب ها، برای نایلون گلخانه است.

پلاستیک پلی‌وینیل گلخانه: نایلون‌هایی که از جنس پلی‌وینیل تولید می‌شوند، از دو دسته قبلی گران‌تر هستند، اما طبعا ماندگاری و طول عمر بالاتری نیز دارند و می‌توان با نگهداری مناسب، از آن‌ها تا پنج سال نیز استفاده کرد.پلاستیک پلی‌وینیل یک گزینه مناسب برای نایلون گلخانه می‌تواند باشد.

ورق‌های پلی‌کربنات: ورق‌های چند لايه پلی‌کربنات جايگزين بسيار مناسبی برای گلخانه‌های شيشه‌ای است که مقاومت بسيار بالايی نسبت به گلخانه های پلی‌اتيلنی است. عرق نکردن جداره داخلی گلخانه، وزن سبک و مقاومت دمايی بالا از مزايای اين نوع پوشش‌های گلخانه ای است.

انواع تولیدات نایلون گلخانه ای کیهان پلاستیک

در باکس های زیر می‌توانید نمونه تولیدات نایلون گلخانه‌ای کیهان پلاستیک را مشاهده کنید. این محصولات همگی زیر مجموعه‌ای، از پلاستیک‌های گلخانه‌ای بوده و باتوجه به نیاز مشتری، در ابعاد و اندازه، های درخواستی قابل سفارش است.

 

انواع افزودنی‌های پلاستیک گلخانه کیهان‌پلاستیک 

انواع افزودنی‌های پلاستیک گلخانه کیهان‌پلاستیک 

نایلون گلخانه‌ای شرکت نوآوران کیهان پلاستیک پارسام از انواع افزودنی‌ها به منظور بهبود عملکرد تولیدات پلاستیک گلخانه‌ای خود استفاده می‌کند. هرکدام از این افزودنی ها با توجه به شرایط جغرافیایی و نوع گلخانه؛ برای گلخانه داران، ویژگی خاصی را برای پوشش گلخانه فراهم می‌کند. این افزودنی‌ها زنجیره‌های پلیمری قوی برای نایلون گلخانه ایجاد می‌کنند. وجود افزودنی های نایلون های گلخانه، افزایش طول عمر نایلون گلخانه، قدرت و استحکام پلاستیک گلخانه را به همراه دارد.

 1. افزودنی Anti UV که یکی از مهم‌ترین افزودنی های پلاستیک گلخانه است.
 2. افزودنی ضد شبنم یا آنتی فاگ (Anti Fog) که با اضافه شدن به نایلون گلخانه به آن نایلون ضدبخار یا نایلون ضد مه گلخانه‌ای هم می‌گویند.
 3. افزودنی IR یا مادون قرمز
 4. افزودنی آنتی ویروس
 5. افزودنی EVA

نايلون گلخانه uv

ویژگی نایلون گلخانه کیهان پلاستیک

نایلون گلخانه‌ شرکت کیهان پلاستیک دارای یک سری ویژگی و مزایا هستند. این ویژگی و مزایا در یک نگاه کلی عبارت اند از:

 • نایلون گلخانه کیهان پلاستیک ساخته شده از نایلون ۵ لایه و مقاوم در برابر سومو و انواع آفات.
 • دارای ضمانت نامه تضمین کالا از بیمه ایران
 • نایلون های گلخانه ای کیهان پلاستیک  همگی دارای شفافیت بالا هستند.
 • تولیدپلاستیک گلخانه در عرض های ۱ تا ۲۰ متر.
 • طول هر رول نایلون گلخانه کیهان پلاستیک معمولا 50 متر بوده با با وزن های 70 کیلو تا 230 کیلو بسته سفارش مشتری می‌تواند تغییر پیدا کند.
 • امکان سفارش انواع نایلون گلخانه در رنگ های شفاف، سبز، لیمویی، زرد و …
 • نوع عرضه به صورت رول پیچیده شده در چند لایه نایلون، گونی و لوگوی نوع عرضه نایلون عریض گلخانه همراه با آرم و لوگوی کیهان پلاستیک
 • تمام نایلون های عریض گلخانه کیهان پلاستیک مقاوم دربرابر سموم شیمیایی هستند.
 • افزودنی ضد شبنم آنتی فاگ (Anti Fog)
 • افزودنی آنتی ویروس (Anti Virus)
 • افزودنی آنتی اکسیدان (Anti Oxident) 
 • افزودنی آنتی یو وی (Anti Uv) 
 • افزودنی مادون قرمز (IR) 
 • افزودنی EVA  در نایلون گلخانه‌ و..

خرید این محصول، بدون اطلاع از ویژگی‌ها، کاربردها و قیمت آن کار دشواری است. یک نکته مهم در اسم این محصول وجود دارد و آن هم این است که نام اصلی آن فیلم گلخانه است ولی در بین خریداران به اسم نایلون گلخانه یا پلاستیک گلخانه شناخته می‌شود. باما همراه باشید تا با مزایا، نوع بسته بندی و وجه تمایز نایلون گلخانه شرکت تو آوران کیهان پلاستیک بیشتر آشنا شویم.

بسته بندی تحویلی نایلون گلخانه

مرکز خرید نایلون گلخانه

همانطور که گفته شد افزودن مواد افزودنی علاوه بر افزايش استحکام در برابر تنش‌های فيزيکی و نوری، خواص منحصر بفردی را برای نايلون(فيلم) گلخانه که پوشش محيط کشت گياه است فراهم می‌سازد. که همین عامل می‌تواند نایلون‌های گلخانه‌ پلی اتیلن را، به چند نوع نایلون گلخانه تقسیم کند. شرکت نوآوران کیهان پلاستیک پارسام به منظور محافظت و جلوگیری از آسیب‌ به نایلون گلخانه، به هنگام تحویل به مشتریان عزیز، بسته‌بندی تحویلی را در 4 لایه عرضه می‌کند. شرکت نوآوران کیهان پلاستیک پارسام مرکز خریدی برای انواع نایلون های 5لایه پلی اتیلنی مناسب با شرایط گلخانه شما است.

مزایای پوشش نایلون گلخانه کیهان پلاستیک

 • حفاظت از گیاه در برابر اشعه مضر فرابنقش خورشیدی (UV) توسط نایلون گلخانه شرکت کیهان پلاستیک
 • تامین و حفظ درجه حرارت مناسب برای رشد گیاه
 • کیفیت مناسب و نصب راحت بر روی سازه گلخانه
 • کاهش کاربرد مکرر حشره‌کش‌ها و آفت‌کش ها در گلخانه
 • کمک به حفظ رطوبت گلخانه و کاهش میزان تبخیر
 • حفط بافت مناسب خاک و کاهش علف‌های هرز
 • تولید نایلون عریض به منظور پوششی یکپارچه برای گلخانه

ضخامت پلاستیک گلخانه

هر کیلو نایلون گلخانه چند متر است؟

کیهان پلاستیک تنها تولید کننده نایلون های گلخانه ای 5لایه با ضمانت نامه بیمه ایران که نایلون های گلخانه ای آماده خود را در عرض‌های:

 • (زیر 6متر، 6متر، 8متر، 10متر، 12متر، 14متر، 16متر، 18متر، 20متر) ارا ئه می‌کند.

در جدول پایین قیمت تمامی نایلون های گلخانه بر اساس متراژ، وزن (کیلو گرم) درج شده است.

بسته بندی تحویلی نایلون گلخانه کیهان پلاستیک

 1. لایه الاستومر
 2. آنتی یووی
 3. گونی 
 4. یک لایه جداکننده با ارم و لوگوی شرکت نوآوران کیهان پلاستیک پارسام

وجه تمایز نایلون گلخانه کیهان پلاستیک نسبت به سایر تولیدکننده ها

 • پنج لایه بودن نایلون های گلخانه ای که باعث بالا بردن کیفیت و ضخامت نایلون گلخانه می‌شود.
 • کیهان پلاستیک تنها تولید کننده ای است که تمامی نایلون های گلخانه خود را، دارای ضمانت نامه تضمین کالا از بیمه ایران کرده است.
 • کیهان پلاستیک همیشه برای تمامی محصولات خود، پشتیبانی و مشاوره قبل از فروش و بعد از فروش را دارد.

ویژگی نایلون مناسب گلخانه

نصب نایلون گلخانه

قدم اول انتخاب نایلون گلخانه است، پس از انتخاب نایلون مناسب نوبت به مرحله نایلون کشی بر روی سقف گلخانه می‌رسد. لازم است تا ابتدای نایلون را به سمت داخل یک لا بزنید و با طنابی که چندبار دور آن پیچیده شده، گره‌ای محکم ایجاد کنید. نفر دیگری باید طناب را از روی سقف گلخانه به سمت دیواره نهایی بکشد. فردی که سر اول طناب را به دیوار انتهایی برده باید شروع به کشیدن کند و نفر دوم نایلون را به روی سازه گلخانه هدایت کند. پس از آن نایلون را با گیره مخصوص به محل تقاطع سقف با دیواره انتهایی وصل کنید. سعی داشته باید روزی را برای نصب انتخاب کنید که وزش باد وجود نداشته باشد، زیرا در غیر این صورت کار شما سخت‌تر خواهد شد.

قیمت پلاستیک گلخانه دیجی کالا

نصب نایلون گلخانه نیازمند تجربه است و شما به تنهایی قادر به انجام آن نخواهید بود؛ پیشنهاد می‌کنیم برای نصب، از نصاب نایلون گلخانه کمک بگیرید. برای راهنمایی بیشتر می‌توانید به مقاله نحوه نصب نایلون گلخانه مراجعه فرمایید و اطلاعاتی مفید در این باره کسب کنید. گفتنی است در صورت بد نصب کردن نایلون بر روی سقف گلخانه، با شروع باد و باران و طوفان، نایلون آسیب می‌بیند و در صورت آسیب جدی قادر به تعمیر و ترمیم آن نخواهید بود. امکان تعمیر نایلون گلخانه با استفاده از چسب نایلون گلخانه وجود دارد. در فیلم زیر می‌توانید نحوه نصب نایلون گلخانه توسط کارکنان کیهان پلاستیک را مشاهده فرمایید:

 

فروش نایلون گلخانه کیهان پلاستیک

کیهان پلاستیک تولید کننده و فرشنده نایلون های عریض گلخانه با ضمانت نامه بیمه ایران، ارائه کننده مناسب ترین،  قیمت پلاستیک های گلخانه در ایران است. همچنین شما با عضویت در شبکه های اجتماعی و ورود به سایت ما‌ می‌توانید از فروش ویژه فصلی و مناسبتی انواع نایلون گلخانه مطلع شوید و از تخفیف فروش ویژه این ایام بهره‌مند شوید. فروش نایلون گلخانه ای در تهران و در دیگر شهرها و شهرستان ها صورت می‌گیرد. شما قادر هستید از هر نقطه ای از ایران ثبت سفارش کنید.

انواع پوشش های گلخانه ای برای گلخانه و جود دارد. اما امروزه همه میدانند که نایلون گلخانه مناسب‌ترین پوشش برای گلخانه است. زیرا در درجه اول از لحاظ اقتصادی به صرفه‌تر است و مهم تر از آن؛ اضافه کردن انواع افزودنی های کاربردی به پلاستیک گلخانه است. پلاستیک گلخانه را میتوان برا ی انواع گلخانه هایی که در مکان های جغرافیایی مختلف با شرایط آب هوایی های مختلف قرار دارد تولید کرد، قیمت نایلون گلخانه هم مثل سایر نایلون های عریض به علت نوع افزودنی، ابعاد، اندازه و وزن نایلون گلخانه قابل تغییر است و به صورت یک اندازه ثابت؛ معمولا تولید و به فروش نمی‌رسد. معمولا نیاز و سفارش هر مشتری با مشتری دیگر برای خرید نایلون گلخانه متفاوت است؛ به همین علت با اندازه های ثابت معمولا تولید نمی‌شود.

عکس معرفی کوتاهی از نایلون گلخانه

بهترین نایلون گلخانه

بهترین نایلون گلخانه نایلونی است که در برابر خرابی و پارگی زود راس مقاوم باشد و در هر نوع از شرایط محیطی مناسب گلخانه شما باشد. زمانی که شما به صورت تلفنی با کارشناسان ما ارتباط می‌گیرید؛ کارشناسان ما  به شما در انتخاب بهترین نایلون گلخانه‌‌ای که مناسب شرایط محیطی باشد کمک خواهند کرد. 

هر متر نایلون گلخانه ای چند کیلو است؟

عرض ۸ متر با یو وی ۱.۵ درصد۰.۸۵(1×8) mm۲ ۸
عرض ۸ متر با یو وی ۳ درصد۱.۵۴(1×8) mm۲ ۸
عرض ۸ متر با یو وی ۵ درصد۱.۹(1×8) mm۲ ۸
عرض ۸ متر با یو وی ۸ درصد۱.۹(1×8) mm۲ ۸
عرض ۱۰ متر با یو وی ۵ درصد۱.۹(1×10) mm۲ ۱۰
عرض ۱۰ متر با یو وی ۸ درصد۲.۳(1×10) mm۲ ۱۰
عرض ۳.۴ متر با یو وی ۳ درصد (دوپوش)۰.۱۴(1×10) mm۲ ۱۰

جمع بندی

جهت کسب اطلاعات بیشتر از محصولات لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید. شرکت نوآوران کیهان پلاستیک پارسام با افتخار محصولات خود را به کشورهای همسایه مانند روسیه، تاجیکستان، لبنان، عراق، افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان و… صادر می‌کند. در یک جمع بندی نهایی الان بهتر می‌توانید تصمیم بگیرید که بین انواع پوشش های گلخانه کدام نوع از این پوشش ها برای گلخانه شما مناسب‌تر است؛ همچنین با تمام ابعاد و ویژگی های یک نایلون مناسب، برای گلخانه خود آشنا شده اید؛ الان بهتر می‌دانید که برای تهیه خرید پلاستیک گلخانه، عوامل زیادی مثل افزونی‌ها، وزن نایلون، ابعاد و اندازه و تمامی سایر ویژگی‌ها، در قیمت نایلون گلخانه و هزینه آن تاثیر دارد.

نشانی کارخانه
نشانی دفتر مرکزی
info@keyhan-plastic.com
سوالات متداول

دیدگاه ( 58 )

 1. Plastican28 فروردین 1400

  سلام خیلی ممنون بابت توضیحات مفیدتون امکان ارسال به شهر های شمال کشور را هم دارید؟

  پاسخ
  • Admin28 فروردین 1400

   لطفا جهت مشاوره ارسال نایلون گلخانه با ما تماس بگیرید تا همکاران ما شما رو راهنمایی کنند.

   پاسخ
 2. آرمان علیزاده26 اردیبهشت 1400

  سلام خسته نباشید عرض بالای 18 هم تولید میکنید؟

  پاسخ
  • Admin17 خرداد 1400

   لطفا با شماره های همین صفحه تماس بگیرید تا همکاران ما شما رو راهنمایی کنند.

   پاسخ
 3. الناز کریمی13 مهر 1400

  سلام خسته نباشید.
  نایلون گلخانه دولایه هم دارید؟

  پاسخ
  • ادمین17 مهر 1400

   سلام وقت شما هم بخیر
   بله نایلون های گلخانه ای دولایه هم موجود است. در جدول قیمت می‌توانید مشاهده کنید. برای اطلاعات بیشتر باما تماس بگیرید.

   پاسخ
 4. ادمین17 مهر 1400

  سلام وقت بخیر؛ قیمت نایلون دوپوش گلخانه در جدول قیمت به روز است؟

  پاسخ
 5. حیدر جلالی17 مهر 1400

  سلام وقت بخیر؛ قیمت نایلون های گلخانه دو پوشتون در جدول قیمت به روز است؟

  پاسخ
  • ادمین28 مهر 1400

   سلام وقت بخیر؛ ممنون از توجهتون بله به روز ترین قیمت های ممکن نایلون گلخانه در جدول لیست شده است. اما با توجه به نوسنات قیمت مواد اولیه لطفا برای قیمت های دقیق تر با شرکت تماس بگیرید.

   پاسخ
 6. مهدیار بارانی18 مهر 1400

  آیا نایلون گلخانه رولی به فروش میرسد یا کیلوی هم هست

  پاسخ
  • ادمین28 مهر 1400

   سلام وقت بخیر؛ نایلون ‌های گلخانه کیهان پلاستیک به صورت کیلویی به فروش می‌رسد. و قیمت های داخل جدول برا اساس کیلو گرم خورده است.

   پاسخ
 7. Hassan25 مهر 1400

  قیمت ۱مترمربع نایلون معمولی چقدر

  پاسخ
  • ادمین28 مهر 1400

   سلام به دلیل نوسنات قیمت مواد اولیه ممکن است قیمت ها تغییر کند لطفا با شرکت تماس بگیرید.

   پاسخ
 8. زارع7 آذر 1400

  اگه اندازه زمین رو بهتون بدیم، خودتون می تونید متراژ نایلون رو بگید؟ برای کشت توت فرنگی می خوام

  پاسخ
  • ادمین30 آذر 1400

   سلام وقت بخیر بله امکان پذیر است لطفا جهت مشخصات دقیق تر با شماره‌های همین صفحه تماس بگیرید.

   پاسخ
 9. رضایی16 اسفند 1400

  سلام نایلون سبز گلخانه چیه و چه فرقی داره؟

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک16 اسفند 1400

   سلام، بعد از نایلون شفاف و مشکی بیشترین سفارش برای نایلون سبز گلخانه ای است. این نایلون به دلیل دفع برخی از خواص مضر نور خورشید طرفداران زیادی پیدا کرده. مهمترین خصوصیت هر نوع پوشش گلخانه این است که بیشترین مقدار نور و حرارت آفتاب را از خود عبور ‏داده و به گیاه برساند و این نایلون به خوبی این کار را انجام می‌دهد.

   پاسخ
 10. پورصفایی23 فروردین 1401

  سلام حداقل متراژ و ضخامت رو لطف میکنین بگین

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک23 فروردین 1401

   سلام، حداقل رول‌های تولیدی ما ۵۰ متر و حداقل ضخامتی که در نظر می‌گیریم شش میلی متر یا از ۱۵۰ تا ۳۰۰ میکرون است و در عرض های ۸، ۱۰، ۱۲ تا ۲۰ متر بسته بندی و آماده ارسال می‌شود.

   پاسخ
 11. طهماسبی5 اردیبهشت 1401

  سلام من یه گلخونه خونگی کوچک میخوام درست کنم ولی نکته اینجاس که رطوبت به شدت تو شهر ما زیاده، چه نوع نایلونی باید به کار ببرم؟

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک5 اردیبهشت 1401

   سلام، بستگی به شرایط محیطی و جغرافیایی شما دارد. یعنی باید بسنجید که محیط شما گرم است یا سرد، شدت آفتابی که به داخل گلخانه شما می‌تابد باید ارزیابی شود، آیا شبنم و مه رو گلخانه شما جمع می‌شود؟ با درنظر داشتن این نکات میتونین افزودنی های مورد نظر را هنگام سفارش به نایلون خود اضافه کنید. همچنین برای اطالاعات بیشتر میتونین مقاله نایلون گلخانه ضد مه رو هم بررسی کنید.

   پاسخ
 12. فراهانی3 خرداد 1401

  سلام نایلون گلخانه عرض 8 میخواستم نایلون ها به صورت پانچ شده س؟

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک3 خرداد 1401

   سلام در صورتی که تمایل داشته باشید میتونیم براتون پانچ هم انجام بدیم.

   پاسخ
 13. سینا اشرفی9 خرداد 1401

  توضیحات خیلی کامل بود

  پاسخ
 14. صادق9 خرداد 1401

  شما متراژ سفارشی هم کار میکنید؟

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک11 خرداد 1401

   بله دوست عزیز با شماره های شرکت در تماس باشید.

   پاسخ
 15. خدابخش5 مرداد 1401

  بنده خدابخش هستم از بوشهر نایلون گلخونه عرض 6 با افزودنی پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus نیاز دارم. ارسال و تسفیه حساب به چه صورته

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک5 مرداد 1401

   جناب خدابخش هزینه ارسال به عهده شماست و مبلغ کارت به کارت میشه

   پاسخ
 16. اسماعیلی12 مهر 1401

  میشه راهنمایی کنید افزودنی های نایلون گلخونه رو چطور باید انتخاب کنیم؟

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک15 مهر 1401

   بستگی به شرایط زیست محیطی شما داره بهتره با یک مهندس کشاورزی مشاوره کنید یا برای اطالاعات بیشتر با شرکت تماس بگیرید

   پاسخ
 17. عزیزی27 آبان 1401

  سلام میشه قیمت جدید تو سایت بذارید یا اپدیت کنید.

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک27 آبان 1401

   سلام بله قیمت ها برای ماه بعد اپدیت میشه

   پاسخ
 18. بخشی28 آبان 1401

  سلام و روز خوش
  دوست عزیز نایلون گلخانه‌م سوراخ شده، قابل تعمیرهه؟؟؟ 😬

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک28 آبان 1401

   سلام دوست عزیز بله اما زیاد دوام میاره و کم کم باید به فکر تعویضش باشید

   پاسخ
 19. فدایی13 آذر 1401

  سللم با وجود نصب نایلون گلخونه امسال متاسفانه محصولاتم خراب شد چون سرما نفوذ میکنه داخل و هرچی درزگیری میکنم جواب نمیده تعمیرات دارین؟

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک13 آذر 1401

   سلام جناب تعمیر پلاستیک فایده نداره بدتر تو هزینه میفتید. به فکر خرید نایلون جدید باشید. نایلون شما عمرشو کرده

   پاسخ
 20. علی‌نژاد11 دی 1401

  سلام من یه مجموعه تفریحی دارم و مایلم تا با پلاستیک سقف آن را بپوشانم، ممکنه همکاراتون متراژ کنن تا ببینم چه مقدار پلاستیک نیازه

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک11 دی 1401

   سلام بله همکاران شرکت براتون انجام میدن تماس بگیرید با شرکت

   پاسخ
 21. ارمان بصیری20 بهمن 1401

  سلام به جای شیشه از نایلون خالی میشه استفاده کرد؟

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک20 بهمن 1401

   سلام.
   به جای آن میتوانید از ورقه های پلی کربنات و نایلون استفاده کنید.

   پاسخ
 22. عشقی8 اسفند 1401

  سلام مسیولیت نصب رو هم خودتون به عهده میگیرید؟

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک5 خرداد 1402

   بله کار نصب هم انجام میشه

   پاسخ
 23. قوامي7 مرداد 1402

  سلام چه فصلي قيمت نايلون گلخونه مناسب تره براي خريد؟

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک7 مرداد 1402

   سلام فصلی که تقاضا کمتر باشه. بستگی داره چه محصولی کشت می کنید

   پاسخ
 24. شايان18 مرداد 1402

  پلاستیک پلی‌وینیل عمر بيشتري داره نسبت به باقي؟

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک18 مرداد 1402

   عمر این پلاستیک 1 تا 5 سال است

   پاسخ
 25. سپهر20 آبان 1402

  سلام پلاستیک گلخانه با افزودنی آنتی فاگ هم دارید؟

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک20 آبان 1402

   سلام بله جهت سفارش تماس بگیرین

   پاسخ
 26. شهریاری13 آذر 1402

  سلام چطور میتونم از ضمانت نامه بیمه ایران استفاده کنم؟موقع نصب به دلیل بی تجربگی کارکنان نایلون پاره شده و آسیب دیده

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک13 آذر 1402

   سلام بعید میدونم بیمه این مورد رو قبول کنه

   پاسخ
 27. Tehranaabi29 آذر 1402

  تشکر از توضیحات کامل

  پاسخ
 28. شهسواری17 بهمن 1402

  سلام من نایلون خریداری کردم حدود 3 سال پیش و گذاشتم تو انباری تا امسال استفاده کنم. ولی نایلون خراب شده و حالت ترک خورده به خودش گرفته مشکل چیه؟ ضمانت نامه هم دارم

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک17 بهمن 1402

   سلام دوست عزیز، محصولات ما هم مانند دیگر محصولات تاریخ انقضا دارن و نباید برای مدت طولانی کنار بمونن. همکاران هنگام فروش کالا این موارد رو براتون توضیح دادن.

   پاسخ
 29. شایان17 بهمن 1402

  نایلون گلخونه عریض آنتی یووی و آنتی فاگ نیاز دارم، لطفا راهنماییم کنین چطور باید اندازه بگیرم؟

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک17 بهمن 1402

   سلام دوست عزیز هم میتونین از مشاوره رایگان ما استفاده کنین. هم میتونین با ورود به بخش مقالات، مقاله اندازه گیری نایلون رو مطالعه بفرمایید

   پاسخ
 30. بمبافروز17 بهمن 1402

  سلام وقت بخیر

  خیلی ممنون بابت مطالب مفید🙏

  پاسخ
 31. اشرفی17 بهمن 1402

  سلام برای گلخونه خونگی هم باید افزودنی اضافه کرد یا برای مصارف صنعتی هست؟

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک12 اسفند 1402

   بسته به نیازتون میتونین اضافه کنین. مخصوصا اگز نور زیادی دریافت میکنید از یووی میتونین استفاده کنین. برخی از این افزودنی ها عمر نایلون هم طولانی تر میکنن

   پاسخ
دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*