سفارش خرید و استعلام قیمت انواع کیسه نایلون کشاورزی
دریافت فایل مشخصات فنی
☎️ شماره‌های تماس:‌
۰۲۱-۵۶۲۳۰۴۱۳‌
۰۹۱۰۵۹۹۱۴۸۳

نایلون کشاورزی یا نایلون عریض کشاورزی، نایلونی است بر پایه پلی اتیلن که جهت مصارف کشاورزی از آن استفاده می‌شود. از آن جایی که کیفیت محصولات کشاورزی اهمیت بسیار زیاد و تاثیر مستقیم، در سلامت افراد دارد؛ کشاورزان باید برای حفظ کیفیت محصولات‌شان، تمام اقدامات لازم را انجام دهند.خرید نایلون کشاورزی یک نمونه خاص نیست و چند نوع دارد، قیمت نایلون های کشاورزی به عوامل مختلفی بستگی دارد که برخی از این عوامل را باهم مرور می‌کنیم و این نوع نایلون ها برای کشاورزان از اهمیت بالایی برخورد دار است. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی ویژگی و کاربرد های پلاستیک کشاورزی بپردازیم.

قیمت نایلون کشاورزی (کیلویی) کیهان پلاستیک

 

برندشرح/طول/ضخامتگریددرصد Anti uvسایر افزودنی هاقیمت کیلوگرمضمانت(ماه)
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۶ مترَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۷۳۳/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۶ مترَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۸۲۵/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۶ متر + آنتی فاگَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۸۲۱/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۶ متر + آنتی فاگَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۹۱۳/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۸مترَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۷۳۳/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۸مترَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۸۲۵/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض۸متر + آنتی فاگَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۸۲۱/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض۸متر + آنتی فاگَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۹۱۳/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۱۰ مترَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۷۳۸/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۱۰ مترَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۸۳۰/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۱۰ متر + آنتی فاگَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۸۲۶/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۱۰ متر + آنتی فاگَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۹۱۸/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۱۲ مترَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۷۵۰/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۱۲ مترَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۸۴۰/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۱۲ متر + آنتی فاگَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۸۳۸/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۱۲ متر + آنتی فاگَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۹۲۸/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۱۴ مترَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۷۷۰/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۱۴ مترَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۸۶۰/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۱۴ متر + آنتی فاگَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۸۵۸/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۱۴ متر + آنتی فاگَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۹۴۸/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۱۶ مترَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۱/۰۵۰/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۱۶ مترَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۱/۱۵۰/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۱۶ متر + آنتی فاگَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۱/۱۳۸/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۱۶ متر + آنتی فاگَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۱/۲۳۸/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۱۸ مترَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۱/۱۷۰/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۱۸ مترَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۱/۳۰۰/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۱۸ متر + آنتی فاگَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۱/۲۵۸/۰۰۰ ریال۲۰
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۱۸ متر + آنتی فاگَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۱/۳۸۸/۰۰۰ ریال۳۶
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۲۰مترَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virusتماس بگیرید.۲۰
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۲۰مترَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virusتماس بگیرید.۳۶
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۲۰ متر + آنتی فاگَ+A۵پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virusتماس بگیرید.۲۰
کیهان پلاستیکنایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۲۰ متر + آنتی فاگَ+A۱۰پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virusتماس بگیرید.۳۶
کیهان پلاستیکفیلم 2 پوش عرض زیر 6 مترَ+A3پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۶۴۵/۰۰۰ ریال_________________________
کیهان پلاستیکفیلم 2 پوش عرض زیر 6 متر+ آنتی فاگَ+A3پلی اتیلن متالوسن شده IR-LD-UV-EVA-Anti Virus۷۳۳/۰۰۰ ریال_________________________

ویژگی و مشخصات نایلون کشاورزی

قیمت نایلون کشاورزی می‌تواند برای تغییرات دلایل متفاوتی را داشته باشد. چند نمونه از این دلایل شامل کیفیت مواد اولیه، اندازه و ابعاد گوناگون، وجود افزودنی‌هایی که بنا به درخواست مشتری به پلاستیک کشاورزی افزوده می‌شود و همچنین طرح و رنگ سفارشی و… باشد. مثلا وزن نایلون یکی از علت های مهم برای تغییر قیمت است.

عوامل زیادی هم می‌تواند باعث تغییر وزن نایلون باشد، یکی از مهم ترین آن‌ها کیفیت مواد اولیه و پنج لایه بودن نایلون‌های کشاورزی است.هرچه مواد اولیه درجه یک و مرغوب تر  باشد، وزن نایلون کمی بیشتر می‌شود. نایلون ۵ لایه به مراتب از  دو یا سه لایه وزن بیشتری دارد چون مقاوم و ضخیم تر است، پس کمی گراتر از نایلون های کشاورزی معمولی است. پس هر چه وزن پلاستیک های کشاورزی بالاتر باشد، قیمت آن هم افزایش پیدا می‌کند.

عواملی که به آن اشاره شد، همگی می توانند در قیمت نایلون عریض کشاورزی تاثیر گذار باشند.امایک علت کاملا متفاوت که مربوط به خارج تولید هست، تغییر کردن و یا ثابت نبودن قیمت مواد اولیه است به همین علت است که معمولا برای نایلون های کشاورزی قیمت ثابتی نمی‌توان در نظر گرفت و باید استعلام آن را از شرکت های معتبر تولیدی گرفت. عوامل های تاثیر گذار در قیمت هر کیلو از نایلون کشاورزی، می‌تواند به رنگ، ضخامت، مواد اولیه، مقدار افزودنی، تعداد لایه‌های استفاده شده در نایلون تاثیر گذار باشد.

برای مثال قیمت نایلون کشاورزی مشکی (نایلون مالچ) ممکن است کمی بیشتر از نایلون های معمولی کشاورزی باشد زیرا مصرف آن بیشتر برای کشت گیاهان کشاورزی است. 

 

قیمت نایلون کشاورزی کیلویی ارزان دیجی کالا

 

انواع نایلون کشاورزی

کیهان پلاستیک تولید کنده انواع نایلون عریض کشاورزی پنج لایه، با مواد اولیه درجه یک و کیفیت بالا؛ نایلون کشاورزی کیهان پلاستیک شامل دسته‌بندی‌های زیر یعنی:

 • نایلون گلخانه : از مهم‌ترین نوع نایلون کشاورزی است. از این نایلون به عنوان پوشش روی اسکلت فلزی گلخانه استفاده می‌شود و محیط داخل گلخانه را می‌پوشاند. طول عمر این نایلون با توجه به شرایط متفاوت است ولی در حدود 2 تا 5 سال تخمین زده می‌شود.
 • نایلون مالچ : نوعی دیگر نایلون‌های کشاورزی است که بسیار پر طرفدار است. نایلون مالچ به عنوان یک سد برابر عوامل طبیعی و انسانی برخورد می‌کند و ریشه گیاه را از آسیب‌های ناشی از نفوذ حشرات، باران‌های اسیدی، باران معمولی، سله بندی، برف، تگرگ، یخ‌بندان، طوفان، تبخیر و فرسایش حفظ می‌کند. 
 • نایلون سیلو: این نایلون که یکی دیگر از نایلون پر فروش کشاورزی است. از نایلون سیلویی برای حفظ علوفه از تابش مستقیم نور خورشید استفاده می‌شود که باعث افزایش و بالا رفتن عمر علوفه به مقدار قابل توجه‌ای خواهند شد. این نایلون دارای افزودنی یووی است و آسیبی نمی‌بیند.
 • نایلون ضدعفونی کننده: پلاستیک ضدعفونی کننده خاک که به نوع خودش یکی از نایلون پر کاربرد کشاورزی، برای کشاورزان باهوش است. از این نایلون‌ها به منظور ضدعفونی کردن خاک، کم کردن کاهش تابش مسقتیم نور خورشید و جلوگیری از اتلاف مواد شیمایی استفاده می‌شود.

که می‌توانید مشخصات هر کدام از این نایلون های عریض کشاورزی  را در صفحه مربوطه مطالعه کنید:

 

خرید نایلون کشاورزی

ویژگی پلاستیک کشاورزی کیهان پلاستیک

 نایلون‌های کشاورزی شرکت نوآوران کیهان پلاستیک پارسام دارای یک سری ویژگی‌ها و مزایا هستند. دریک نگاه کلی همه مشخصات پلاستیک کشاورزی  عبارت انداز:

 • حاوی افزودنی های مختلف جهت محافظت از محصولات کشاورزی؛ میزان افزودنی‌ها در پلاستیک کشاورزی، بنا به درخواست  مشتری متغیر است
 • بعضی از نایلون های کشاورزی قابلیت اضافه کردن افزودنی از ۵ تا ۱۰ درصد بنا به سفارش مشتری را دارد
 • در عرض های مختلف و با رنگ های شفاف، مات، مشکی، سبز، زرد، لیمویی و… قابل سفارش است
 • بعضی از نایلون های کشاورزی ضمانت نامه هایی از ۲۰ تا ۲۴ ماه را دارا هستند
 • مشاوره و پشتیبانی قبل از فروش و پس از فروش شرکت کیهان پلاستیک
 • تولید نایلون های کشاورزی تا ضخامت ۲۲۰ میکرون (قابل تغییر)
 • محافطت از گیاهان و میوه ها در برابر آفت، میکروب و بیماری ها
 • طول هر طاقه پلاستیک کشاورزی به طور متوسط ۵۰ متر است
 • تولید نایلون کشاورزی در عرض‌های ۱ تا ۲۰ متر
 • مناسب برای انواع نایلون‌های گلخانه‌ای
 • حفظ و تقویت ریشه گیاهان و  الکتریسیته ساکن
 • مقاوم در برابر سوراخ شدگی و عرضه به صورت پنج لایه
 • جذب و دفع اشعه ­ها
 • نایلون­ های ضد بخار کشاورزی و نایلون های آنتی یو وی کشاورزی

نایلون عریض کشاورزی

ابعاد نایلون کشاورزی کیهان پلاستیک

 • انواع پلاستیک کشاورزی معمولا بسته به کاربرد و تقاضای مشتری در عرض­ ها و به ضخامت ­های متفاوتی تولید می­‌شوند.
 • کیهان پلاستیک نایلون­‌های کشاورزی را به صورت پنج لایه و با عرض‌های  ۱ تا ۲۰ متر و ضخامت ۲۲۰ میکرون عرضه می‌کند.
 • شرکت کیهان پلاستیک باتوجه‌ به نیاز مشتری نایلون های کشاورزی را سفارشی‌سازی می­‌کند. هرچقدر ضخامت پلاستیک کشاورزی افزایش یابد به مقاومت آن افزوده می­‌شود.
از پر اهمیت ترین مصارف نایلون‌ها؛ میتوان به نایلون کشاورزی و انواع آن اشاره کرد. علاوه بر مصارف کشاورزی، مصارف صنعتی نیز دارند. یعنی مناسب برای پوشش استخر ها، انبار ها، بنا های مختلف و… انواع وکاربرد های نایلون عریض کشاورزی آن‌قدر گوناگون است که نمی‌توان آن را فقط به عنوان مصرف برای کارهای  کشاورزی شناخت. قیمت پلاستیک کشاورزی نسبت به نیاز مشتری و مواد های افزودنی که به آن اضافه می‌شود بالا و پایین دارد و تقریبا نمی‌توانید برای این محصولات قیمت ثابت پیدا کنید، اما امروزه با همه اوضاع و شرایط اقتصادی فعلی، خرید نایلون کشاورزی همچنان پرطرفدار است.

کاربرد نایلون کشاورزی

شیوه­ی نگهداری از نایلون­ های چندلایه عریض در صنعت کشاورزی:

قیمت نایلون کشاورزی کیلویی

به‌طورکلی تولید پلاستیک­ کشاورزی به دلیل ایجاد عایق و پوشش مناسب، در بسیاری از کسب‌وکارها کاربرد دارند و آن‌ها را می‌توان جزء نایلون های عریض صنعتی نام برد چون با توجه به این که این نایلون ها در صنعت کشاورزی کاربرد اصلی را دارند ولی در جاهای مختلفی، که در بالا این پراگراف اشاره شد کاربرد های گسترده ای نیز دارند و باتوجه‌ به نیاز مصرف­ کننده می­‌توان نایلون های کشاورزی را در ضخامت و عرض ­های متنوع تولید کرد.

 • استفاده از نایلون کشاورزی در صنایع ساختمان سازی
 • استفاده از نایلون های کشاورزی در  حمل باربری
 • پوشش موقت انبارها و بناهای مختلف به وسیله پلاستیک های کشاورزی
 • جلوگیری از خسارات ناشی از آب و هوا و گرد و خاک و… مخصوصا حفاظت از محصولات کشاورزی به وسیله نایلون کشاورزی
 • این نایلون­ ها در دامداری به منظور عایق کردن محل نگهداری دام و حیوانات و ثابت ماندن دمای دامداری کاربرد دارند.
 • این نوع پلاستیک به عنوان پوششی برای سقف و بدنه گلخانه به کار می‌­رود.
 • استفاد از پلاستیک کشاورزی برای بسه بندی غذای دام و سیلاژ
 • استفاده از پلاستیک کشاورزی برای ضدعفونی کردن خاک کشاورزی
 • استفاده از پلاستیک کشاورزی برای آبیاری در زمین های کشاورزی
 • استفاده از پلاستیک کشاورزی به عنوان یک خاک پوش مصنوعی برای کشت انواع میوه و صیفی جات
 • پلاستیک عریض کشاورزی دراماکن پرورش قارچ به منظور رعایت اصول لازم برای رشد و پرورش و نگهداری قارچ استفاده می‌شود.
 • نایلون ­های عریض کشاورزی در صنعت بسته‌بندی (میوه‌ و تره‌بار، تشک و …) و همچنین کاور مبلمان نیز به کار برده می‌­شوند.

 

 

خرید نایلون کشاورزی

قیمت پلاستیک کشاورزی کیلویی دیجی کالا

همانطور که گفته شد این نایلون چندین نوع دارد و در بخش‌ها و قسمت های مختلف امور کشاورزی استفاده می‌شود. قبل از خرید نایلون کشاورزی خوب است که با انواع، ویژگی‌ها، مشخصات و کاربرد های پلاستیک کشاورزی شرکت کیهان پلاستیک آشنا شویم. جهت آشنایی با همه ابعاد این نایلون باما در ادامه این متن همراه باشید. در آخر اگر سوالی یا ابهامی برای شما باقی ماند می‌تواید، از راه های ارتباطی که در این صفحه وجود دارد، با ما تماس بگیرید.

فروش نایلون کشاورزی

کیهان پلاستیک از برترین تولید کننده‌ نایلون عریض کشاورزی است و با ضمانت نامه بیمه ایران، مناسب ترین، قیمت پلاستیک کشاورزی در ایران را به شما ارائه می‌دهد. همچنین شما با عضویت در شبکه های اجتماعی و ورود به سایت ما‌ می‌توانید از فروش ویژه فصلی و مناسبتی انواع نایلون‌های کشاورزی مطلع شوید و از تخفیف فروش ویژه این ایام بهره‌مند شوید. فروش نایلون کشاورزی در تهران و در دیگر شهرها و شهرستان ها صورت می‌گیرد. شما قادر هستید از هر نقطه ای از ایران ثبت سفارش کنید و در کم‌ترین زمان ممکن محصول خود را دریافت کنید. پیشنهاد می‌شود نایلون خود را از مراکز معتبر و به صورت مستقیم از کارخانه تهیه فرمایید. کارخانه نایلون کشاورزی کیهان پلاستیک پارسام، با حذف واسطه‌ها، مناسب ترین قیمت را به شما عزیزان ارائه می‌دهد.

نایلون کشاورزی دیجی کالا

 

در آخر همانطور که گفته شد، با انواع ویژگی‌ها و مشخصات نایلون کشاورزی کیهان پلاستیک آشنا شدید و تاثیرات مهم در قیمت خرید نایلون کشاورزی را باهم بررسی کردیم، همچنین کاربرد و وجه متمایز نایلون های عریض پنج لایه کشاورزی کیهان پلاستیک؛ در این صفحه، نسبت به سایر تولید کنند‌ها مشخص شده است. قیمتی که از این نایلون در این صفحه مشاهده کردید قیمت روز نایلون کشاورزی نیست و هر لحظه امکان تغییر در آن وجود دارد. پس باید، برای خرید پلاستیک کشاورزی و استعلام قیمت نایلون‌های کشاورزی؛ سفارشی خود، از طریق شماره های همین صفحه با کیهان پلاستیک تماس بگیرید.

نشانی کارخانه
نشانی دفتر مرکزی
info@keyhan-plastic.com
سوالات متداول

دیدگاه ( 43 )

 1. شایان کاظمی17 مهر 1400

  جنس نایلون های کشاورزی شما از پلی اتیلن هستند؟

  پاسخ
  • ادمین28 مهر 1400

   سلام وقت بخیر؛ بله نایلون های کشاورزی کیهان پلاستیک از جنس پلی اتیلن درجه یک و مرغوب هستند.

   پاسخ
 2. علی7 آبان 1400

  سلام ببخشید آیا کار تولد نایلون کشاورزی خوب هست برای شغل اول

  پاسخ
 3. علی7 آبان 1400

  سلام ببخشید کار تولید نایلون کشاورزی خوب هست برای شغل اول

  پاسخ
  • ادمین8 آبان 1400

   سلام دوست عزیز وقت بخیر؛ خیلی از افراد، این شغل را، شغل اول خود، دارند و درآمد خوبی هم از آن دارند.

   پاسخ
 4. رضا9 آبان 1400

  سلام وقت بخیر جناب من ۲۰سال دارم میخاستم وارد این شغل بشوم بنظر شما این شغل خوب هست مشتری دارد بعد تقریبا درآمد این شغل ماهانه چقدر هست

  پاسخ
 5. علی9 آبان 1400

  جناب من ۱۹ سال دارم میخاستم برای شغل اول وارد این شغل شوم بنظر شما خوب هست این کار مشتری دارد تولید نایلون کشاورزی و بعد درآمد ماهانه این کار تقریبا چقدر هست استرس دارم که ضرر کنم میخاستم از یه برادر بزرگتر مشاوره بگیرم

  پاسخ
 6. علی9 آبان 1400

  لطفا راهنماییم کنید ممنون میشم

  پاسخ
 7. زمانی5 اردیبهشت 1401

  سلام فرق نایلون گلخانه با کشاوزی چیه؟ کاربردشون احتمالا یکیه درسته؟ چون جفتشون محصولات کشاورزی محسوب میشن

  پاسخ
 8. آذری3 خرداد 1401

  سلام نایلون کشاورزی سبز رنگ چه فرقی با بقیه رنگا داره؟ خصوصیات مختلفی دارن رنگا؟

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک3 خرداد 1401

   سلام، نایلون سبز که با ترکیب رنگ دانه های سبز ساخته میشه اغلب به دلیل همخوانی رنگی که با گلخانه و تجهیزات گلخانه داره مورد استفاده قرار می‌گیره. همینچنین این نایلون ها بدون ترکیب افزودنی قابلیت دفع بعضی از اشعه های مضر را نیز دارا است.

   پاسخ
 9. سلیمانی11 خرداد 1401

  سلام وقتتون بخیر از استان گیلان هستم آیا شما تولید کننده هستین یا واسطه فروشنده و خریدار ؟ میشه حضوری از کارخونه خرید کرد؟

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک11 خرداد 1401

   سلام ما تولیدکننده هستیم. بله میتونین تشریف بیارین

   پاسخ
 10. مهندسی فیاضی22 خرداد 1401

  سلام بنده نایلون عرض 15 با 10 درصد یووی نیاز دارم ولی ضمانت 2 ساله میخوام حتما

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک23 خرداد 1401

   بعضی از نایلون های کیهان پلاستیک ضمانت 2 ساله هم دارن. برای اطمینان از نوع نایلون با شرکت در تماس بگیرین

   پاسخ
 11. رمضانی5 تیر 1401

  سلام نایلون کشاورزی ۵ لایه عرض ۱۶ متر با افزودنی آنتی فاگ نیاز دارم. قیمت 500 متر چقدر میشه

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک7 تیر 1401

   به دلیل نوسانات قیمت باید تماس بگیرید تا قیمت روز خدمتتون اعلام شه

   پاسخ
 12. قلی پور5 مرداد 1401

  سلام میخوام بدونم عمر نایلون کشاورزی چقدره؟ طبیعیه نایلونی که قبلا از جای دیگه خریده بودم 2 ساله خراب شده؟ شما گارانتی داره کاراتون؟

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک5 مرداد 1401

   سلام بسته به نگهداری شما و سایر موارد طبیعی مثل مقدار بارش سالیانه باد و طوفان و رگبار شدید و … عمر نایلون ها از 2 ا 5 سال هست. کیفیت نایلون خریداری شده هم اهمت داره

   پاسخ
 13. میرزایی12 مهر 1401

  سلام من زمین کشاورزی دارم و به مقدار زیادی نایلون نیاز دارم میتونم نمونه بگیرم اگر راضی بودم خرید کنم؟

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک15 مهر 1401

   سلام بله امکان تهیه نمونه وجود داره

   پاسخ
 14. محسنی29 مهر 1401

  سلام نایلون کشاورزی 5لایه عریض پهنای 6 متر با خاصیت آنتی فاگ به مقدار 500 کیلو فاکتور بزنید به نام محسنی 09104583625

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک29 مهر 1401

   سلام چشم میگم براتون فاکتور صادر شه

   پاسخ
 15. مرندی13 آذر 1401

  سلام چه پلاستیکی مناسب باران های اسیدیه تا گیاهان آسیب نبینن

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک13 آذر 1401

   سلام از نایلون مالچ باید استفاده کنید. به صفحه مربوطه برید تا مشخصات رو ببینید

   پاسخ
 16. بشیری20 بهمن 1401

  نایلون عرض ۱۸ قیمت دارین؟ با افزودنی

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک20 بهمن 1401

   بله.
   قیمت ها رو از قسمت لیست قیمت سایت مشاهده کنید.

   پاسخ
 17. صفارو8 اسفند 1401

  سلام نایلون کشاورزی 5 لایه ضمانت هم داره؟

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک25 تیر 1402

   بله جناب

   پاسخ
 18. حمید1 فروردین 1402

  نایلون 3لا نیاز دارم به صورت ضد اشعه و ضخیم

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک8 فروردین 1402

   سلام برای سفارش محصول تماس بگیرید

   پاسخ
 19. شمسی28 تیر 1402

  نایلون کشاورزی کیلویی میفروشین یا رولی؟ اگر امکان خرید کیلویی وجود داره با من تماس بگیرید 09156745678

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک28 تیر 1402

   سلام به صورت کیلویی هم فروش داریم. لطف کنید با شماره های شرکت تماس بگیرید

   پاسخ
 20. سحر7 مرداد 1402

  قیمت پلاستیک هندوانه رو لطف میکنید

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک7 مرداد 1402

   سلام جناب برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

   پاسخ
 21. قبادي18 مرداد 1402

  سلام الان كه به خاطر فصل درخواست كمه برا نايلون، نخفيف نميذارين؟

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک18 مرداد 1402

   سلام کیهان پلاستیک به صورت دوره ای تخفیف هایی برای مشتریان میذاره. باید سایت رو چک کنید تا تخفیف هارو از دست ندین. سری جدید تخفیف ها یک ماه هست که تموم شده

   پاسخ
 22. سعید صابری20 آبان 1402

  سلام روزخوش.
  برای جلوگیری کردن از اتلاف مواد شیمایی خاک کدوم نوع نایلون کشاورزی رو پیشنهاد میدید؟

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک20 آبان 1402

   سلام جناب
   نایلون کشاورزی و نایلون ضد عفونی کننده خاک می‌تونن انتخاب‌های مناسبی باشن

   پاسخ
 23. فضایلی13 آذر 1402

  سلام الان تو این فصل که قیمت نایلون بهتره می تونم بخرم بذارم کنار تا اردیبهشت استفاده کنم؟ مشکلی برای نایلون پیش نمیاد؟

  پاسخ
  • کیهان پلاستیک13 آذر 1402

   سلام بله ولی باید در شزایط مناسب نگهداری شه

   پاسخ
 24. شاهین5 بهمن 1402

  نایلون کشاورزی پلی اتیلن ضد مه با عرض ۱۸ چند ور میاد؟

  پاسخ
دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*